In 5 stappen ontwikkelden we een levensreddende online module voor orgaandonatie

Burgers kunnen zich voortaan snel en gemakkelijk als orgaandonor registreren in het webloket eGovFlow. Ontdek hoe we die online module ontwikkelden.

Opt-outsysteem

België kent een opt-outsysteem voor orgaandonatie na overlijden. Dat betekent dat iedereen donor is, tenzij je er zelf voor kiest om dat niet te zijn. Daarentegen kunnen je nabestaanden een orgaandonatie alsnog weigeren indien je niet schriftelijk hebt vastgelegd dat je donor wil zijn. Dat schriftelijk vastleggen gebeurde vroeger via een loketbezoek aan je stad of gemeente, iets wat toch enige inspanning vraagt. Bijgevolg werden er veel orgaandonaties tegengehouden door nabestaanden. Sinds kort is de wetgeving veranderd: registreren als orgaandonor kan voortaan ook online. Daarmee wordt de drempel ontzettend verlaagd.

Stad Kortrijk

In 2015 lanceerde Stad Kortrijk, met ons zusterbedrijf Uitgeverij Vanden Broele en Novado als partner onder de arm, een handig digitaal loket dat burgers toelaat om attesten en aktes van thuis uit op te vragen. Ondertussen is webloket eGovFlow ook in ongeveer 90 andere gemeenten uitgerold. Zo is het webloket momenteel beschikbaar voor 3 229 965 inwoners van het Vlaams Gewest. Een tijdje geleden klopte Stad Kortrijk opnieuw bij ons aan met de vraag om het webloket te verrijken met een module die burgers toelaat om hun wil aangaande orgaan- en weefseldonatie na overlijden te registreren.

De stappen

In vijf cruciale stappen voltooiden we de uitdaging:

 1. Why bepalen en de flow ontrafelen
  Niet enkel voor de klant, maar ook voor het development team is het van groot belang om de reden van ontwikkeling helder te krijgen. In dit geval was het doel duidelijk: de drempel naar orgaandonatie verlagen om meer levens te redden.

  We schrijven nog geen letter code vóór de achterliggende flow van een bepaald proces in kaart gebracht is. Onze business analist Ann ging op zoek naar de verschillende stappen in het proces van registratie als orgaandonor. Eenmaal we de flow helder kregen, toetsten we die af bij alle stakeholders (klant, product owner, developers)

 2. User stories en walking skeleton opstellen
  Op basis van het achterliggend proces, brachten we het verhaal van de gebruikers in kaart met behulp van user story mapping. In een simpel model vatten we de reis van de gebruiker in een oogopslag samen. Dit was de eerste keer dat we user story mapping als techniek gebruikten in het analysetraject. Met de verhalen trokken we naar alle betrokken partijen: de klant, andere overheden en de product owner. De user stories vertaalden zich uiteindelijk in een walking skeleton: de allersimpelste versie van ons product. Tot slot stelden we onszelf vragen als ‘Wat is nu prioritair?’ en ‘Wat kan wachten tot later?’.
 3. 1, 2, 3, sprint!
  De analyse diende als basis om samen met de developers de sprint uit te tekenen waarin we de MVP (= minimum viable product) zouden ontwikkelen. De werklast werd ingeschat, de functionaliteiten ontrafeld en de taken verdeeld. Klaar voor ontwikkeling! Een glimp van de gereedschapskist van onze developers: .NET, jQuery, SignalR, Hangfire, SQL server, RabbitMQ.

 4. Testen, testen en nog eens testen
  Na talloze testen door ons eigen team, gaven we een interne oplevering aan de product owner. De product owner kreeg een demo van alles wat er gemaakt werd en kreeg de kans om het product te testen. Eenmaal het product onder de loep werd genomen door de product owner, werd het tijd om het product aan de klant voor te stellen en om feedback te vragen. We gingen aan de slag met de feedback en gaven de module nog een finishing touch.

   

 5. De langverwachte lancering
  25 maart, hoera! De module orgaandonatie in eGovFlow stond online. Snel trok Novado naar de officiële persconferentie met Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne waar een eerste Kortrijkzaan zich live als orgaandonor registreerde. Eenmaal weer op kantoor, stonden de kranten al vol én haalden we zelfs het VRT NWS. Ons team zag dat het goed was.

Wil je op de hoogte blijven van onze spannende projecten? Hou Novado in de gaten via LinkedIn