Website disclaimer

Dit zijn de voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de website www.novado.be.

Novado is een website van Novado bvba,
met maatschappelijke zetel te Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge (België)
met ondernemingsnummer 0540.843.888,
BTW BE0540.843.888,
hello@novado.be,
T +32 50 64 28 60

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt over Novado.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Raadpleeg ze dus geregeld om de meest recente versie te kennen.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Brugge (België).

Novado is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans. In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Novado per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 euro.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om deze materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u ze niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Privacy disclaimer

U kan de website Novado bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze website (b.v. het aantal bezoekers, datatraffiek, …). Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacy disclaimer, kan u steeds contact opnemen via e-mail: hello@novado.be. De functionaris voor de gegevensbescherming van Novado kan gecontacteerd worden via e-mail op dpo@vandenbroele.be.

Cookies

De website Novado.be gebruikt de volgende cookies:

  • Google Analytics (analytische cookie)

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.