Privacy disclaimer

U kan de website Novado bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze website (b.v. het aantal bezoekers, dataverkeer, …). Indien u zich inschrijft voor onze nieuwbrief dan wordt uw e-mail adres uitsluitend daarvoor gebruikt. U kan zich op elk moment uitschrijven door onderaan in de nieuwsbrief de link te gebruiken.

Indien u uw gegevens nalaat ivm. een white paper of andere content, of contact opneemt via een contactformulier op de website, dan bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden.

De grondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, nl. de vrijheid van ondernemen.

Uw gegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar na uw laatste contact met ons.

U heeft het recht, onder de wettelijke voorwaarden op:

  • Toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om er een kopie van te verkrijgen
  • Verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn
  • Wissing van uw persoonsgegevens en om de beperking van de verwerking ervan te bekomen (“recht op vergetelheid”)
  • Indien de wettelijke basis de toestemming is, het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken
  • Verzet tegen een verwerking voor doeleinde van direct marketing en het recht om u te verzetten tegen een verwerking op basis van redenen eigen aan uw specifieke situatie
  • Gegevensoverdraagbaarheid, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op contractuele noodzaak

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België gaat het sinds 25 mei 2018 om de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Om deze rechten uit te oefenen dient u de voorwaarden bepaald in de AVG na te leven. Als alternatief, voor de vergemakkelijking van de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact opnemen op bovenstaand adres.
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met: Kinamo (hosting bedrijf).

Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacydisclaimer, dan kan u steeds contact opnemen via e-mail: hello@novado.be

De functionaris voor de gegevensbescherming van Novado kan gecontacteerd worden via e-mail op dpo@vandenbroele.be.