De 3 voornaamste conclusies uit de Belgian Business Analysis Survey volgens Nikolaas en Ann

In juni 2020 werd de allereerste ‘Big Belgian BA survey’ op de wereld los gelaten. In andere landen doet men dit al langer. Het was dus hoog tijd om een stand van zaken te maken van het Belgische business analysis gebeuren. Wie zijn de BA’s, hoe gaan ze te werk, welke technieken en tools gebruiken ze, in welk type bedrijven en sectoren zijn ze actief, wat is de impact van BA op de werking van bedrijven?

Een 200-tal BA’s namen deel aan de studie – een succes voor de eerste editie! De bevraging leverde heel wat inzichten op, die samengevat werden in een helder rapport (hier kun je het van a tot z lezen). Statistieken en cijfers worden gecombineerd met interpretaties en verduidelijkingen van BA experts. Kortom, een must-read voor de Belgische BA community! De inzichten helpen business analysten om te groeien en beter te worden in hun vak, zodat ze nog meer waarde kunnen creëren voor klanten.

De studie werd uitgevoerd door de IIBA (Brussels Chapter) in samenwerking met Baryon en Novado, meerbepaald onze Ann ‘Annalyst’ Mistiaen en Nikolaas ‘The Hands-On BA’ De Graeve. We vroegen onze experts om hun 3 belangrijkste bevindingen uit de survey op een rijtje te zetten.

Een kus van de juf & een bank vooruit!

Want BA doet het heel goed in België! BA’s zijn actief in bedrijven van diverse groottes en in uiteenlopende sectoren, verspreid over gans ons land. Dat verbaast ons eerlijk gezegd niet. Elk bedrijf heeft immers processen die kunnen geoptimaliseerd worden en moet vlot kunnen inspelen op de uitdagingen in onze veranderende wereld. Zeker vandaag, in coronatijden… BA vervult een cruciale rol in de transformatie van bedrijven want elke verandering/verbetering begint met een in-depth analyse van de noden en behoeften van een organisatie.

Zoveel BA’s, zoveel titels

We zien dat BA’s vaak een andere functietitel hebben: business/enterprise architect, product manager, functional analyst,… Business analyst is in feite meer een rol dan een titel. De meesten leren hun skills trouwens ‘on the job’ in plaats van tijdens hun opleiding. Daarnaast zijn meerdere personen op verschillende niveaus in een bedrijf vaak bezig met business analysis zonder dat ze effectief die titel hebben. Denk aan designers, bedrijfsleiders… Dit zijn geen business analysten in de strikte zin van het woord maar ook zij kunnen perfect een goede ‘BA mindset’ aannemen.

Bovendien groeien en veranderen mensen tijdens hun carrière, waardoor ze mettertijd een business analysis rol beginnen te vervullen naast hun vaste taken. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Want hoe meer mensen zich bezig houden met BA, hoe beter de noden en behoeften van de klant in kaart gebracht worden om zo tot de best mogelijke oplossing te komen.

BA is watching you!

Net zoals Big Brother ‘BB’ alles nauwlettend gadeslaat, is ook BA alomtegenwoordig in de Belgische bedrijven. Want uit de bevraging blijkt dat BA’s betrokken zijn bij verschillende types opdrachten op diverse niveaus in hun werkomgeving. Grosso modo kunnen we ze indelen volgens het ‘3rd wave model for business analysis’. Meestal worden BA’s betrokken op projectniveau (eerste niveau). Daar hebben ze de cruciale taak om mee te denken met de klant en het business-aspect te linken aan de technische kant van het project. In de tweede (pre-analyse) fase vervult de BA een meer uitdagende rol, in de derde (strategische fase) een adviserende.

Het is boeiend om te zien dat BA aan bod komt op alle niveaus, telkens op een andere manier, om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. We zijn benieuwd hoe dit de komende jaren verder zal evolueren!

Onze algemene conclusie uit de survey is dat BA’s een echte sleutelrol vervullen in bedrijven. Ze slaan de brug tussen IT (software) en business (de rest van de organisatie: HR, finance, operations,…). Zo kunnen ze bedrijven helpen om verder te groeien en te bloeien!

Wil je wel eens kennis maken met Ann, Nikolaas of een van onze andere BA experts? Benieuwd hoe zij ook jouw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen? Geef ons dan gerust een seintje via hello@novado.be!