De 3 data management tips van Raf voor lokale overheden

Lokale overheden schakelen steeds vaker digitale systemen in om hun dienstverlening te optimaliseren. Denk maar aan een webloket voor burgerzaken, een platform voor groenbeheer of een app voor mobiliteit. Maar hoe kan je slimmer omgaan met de data die je via al die verschillende platformen verzamelt? Raf Buyle van Informatie Vlaanderen geeft tijdens een interview drie tips voor lokale besturen.

Sensibiliseer je mensen

Zorg dat medewerkers op alle niveaus het belang van goed data management inzien. Zo kan je bij nieuwe ideeën een data-first strategie hanteren. Met een data-first strategie zoek je niet enkel een oplossing voor een geïsoleerd probleem, maar ga je ook na hoe data uit een oplossing globaal kan bijdragen aan je beleid en je dienstverlening.

Denk na over het hergebruik van je data

Slimme dienstverlening is meer dan de som van slimme toepassingen. Vermijd dus dat data bij de verschillende silo’s blijft en niet geïntegreerd raakt. Toepassingen moeten steeds deel uitmaken van een groter ecosysteem. Zo moet je burgers niet steeds opnieuw vragen wat je eigenlijk al weet. Stel jezelf bij nieuwe initiatieven dus de steeds vraag: ‘Hoe kan deze data renderen voor andere toepassingen binnen mijn organisatie?’

Toepassingen moeten steeds deel uitmaken van een groter ecosysteem.
Raf Buyle, Information Architect bij Informatie Vlaanderen

Gebruik open standaarden

Om data herbruikbaar, vindbaar en toegankelijk te maken, zijn open standaarden essentieel. Open standaarden zorgen namelijk voor interoperabiliteit (lees: dat je data veel gemakkelijker kan uitwisselen tussen systemen via slimme sleutels). Lokale overheden hanteren het best OSLO: Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Door die open standaarden kan dezelfde informatie over verschillende diensten heen gebruikt worden. Als lokale overheid vind je via https://data.vlaanderen.be meer informatie over OLSO.

Kende je OSLO voor het lezen van deze blogpost enkel als de hoofdstad van Noorwegen? Doe dan gerust een beroep op onze expertise met open standaarden via hello@novado.be.