CTO bij Novado: Jeffrey vertelt wat dat precies inhoudt

Jeffrey De Pretre werkt sinds 2012 bij Novado. Hij startte als software architect en is sinds kort Chief Technology Officer. Het ideale moment voor een “wie bent u, wat doet u” gesprekje!

Jeffrey, kan je kort schetsen hoe jouw loopbaan bij Novado verlopen is tot nu toe?

“Ik startte bij Novado in april 2012 als software architect voor het kennisplatform Vanden Broele Connect en het authenticatieplatform My Account. Vanden Broele Connect was het speerpunt van de digitale transformatie van ons zusterbedrijf Uitgeverij Vanden Broele. Het Connect platform geeft de uitgeverij de nodige tools om de praktijkgerichte kennis, waar zij bekend voor staan, naar eigen inzicht te bundelen en te vermarkten.Voor de gebruiker is Connect tot op vandaag dé tool om op een snelle en intuïtieve manier informatie te vinden, kennis met collega’s te delen en op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in hun kennisgebied.”

“My Account is het centrale authenticatie- en autorisatiesysteem van de Vanden Broele groep. Onze klanten kunnen met één enkele account in al onze toepassingen aan de slag. Dat klinkt vandaag als de normaalste zaak van de wereld maar dat was in die tijd nog niet zo ingeburgerd.”

“Als software architect fungeerde ik toen als brug tussen het development team en de project stakeholders. Het duale van die rol heeft mij altijd aangesproken. Je moet enerzijds de technische implicaties van bepaalde keuzes op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen aan niet-technische mensen. Omgekeerd moet je de onderliggende motivatie voor functionele vragen kunnen kaderen voor technische mensen.”

“Uiteraard nam ik ook een deel van het programmeerwerk voor mijn rekening. Volgens mij is het voor een software architect essentieel om actief mee te werken aan de ontwikkeling van een platform. Zo blijf je verankerd in de realiteit en vermijd je het ‘architecture astronaut’ fenomeen, waarbij de architectuur er op papier wel indrukwekkend uitziet maar in de praktijk als een tang op een varken staat.”

“Ik heb altijd veel interesse gehad in de macro- en microaspecten van de job. Ik kan enerzijds volledig opgaan in de minutiae van een protocol of de manier waarop een framework werkt. Anderzijds bespreek ik met evenveel enthousiasme en drive hoe we verschillende services met elkaar kunnen integreren of high level requirements kunnen omzetten naar een conceptueel model.”

“Door de jaren heen is Novado blijven groeien, niet enkel op gebied van het aantal werknemers maar evenzeer in onze ambitie om technisch hoogstaand werk af te leveren. Een rechtstreeks gevolg van die groei was dat ik steeds meer teamoverschrijdende verantwoordelijkheden begon op te nemen. Mijn recente overstap naar de CTO-rol is het sluitstuk van dat traject. Ik neem geen rechtstreekse commitments meer op in een team maar richt me volledig op het verder uitbouwen van onze organisatie op technisch vlak. Dit gebeurt in samenspraak met onze dev & ops teams en met Bram, onze general manager.”

“Voor mij persoonlijk is dit best wel een grote stap want in deze rol speelt echt programmeerwerk geen rol van betekenis meer. Ik sluit hiermee een hoofdstuk van meer dan 20 jaar af, al moet ik toegeven dat ik af en toe nog wel een excuus vind om opnieuw in de code te duiken.”

Wat houdt jouw functie als Chief Technology Officer precies in?

“Er zijn een aantal grote lijnen in mijn takenpakket. Er is uiteraard het technologische aspect. Daarnaast hou ik me bezig met de organisatie van onze interne werking en het coachen van onze developers.”

“Wat technologie betreft kan je een aantal zaken onderscheiden. Het uitwerken en up-to-date houden van een langetermijnvisie is daar één onderdeel van. Die visie is de vertaling van de pijlers waar we als bedrijf voor gaan en staan, zoals data management en smart government. Hoe integreren we met overheidsdiensten zoals FAS, ACM/IDM en eBox? Hoe gaan we om met standaarden, bijvoorbeeld de Open Standaarden voor Linkende Overheden? Het semantisch web is helemaal terug van nooit echt volledig weggeweest. Welke tools en vocabularies zijn relevant voor onze klanten en hoe integreren we deze in onze platformen? Hoe integreren we als bedrijf ML (machine learning) in onze werking? Hoe voorzien we de nodige opleiding voor onze mensen? Welke tools gebruiken we en hoe gaan we die inzetten? Het technologische aspect betekent ook het uitstippelen van een kader rond het gebruik van cloud services, het evalueren van technologieën als blockchain en microservices, en het afstemmen met onze DPO hoe regelgeving zoals GDPR een impact heeft op hoe wij onze software ontwikkelen.”

“Naarmate we als bedrijf groeien wordt onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten ook alsmaar groter. Wij beheren steeds omvangrijkere volumes aan data voor klanten en meer en meer mensen komen in contact met onze software. eGovFlow, bijvoorbeeld, wordt door meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten gebruikt als digitaal loket en ook in Wallonië krijgt men de smaak te pakken. We willen dan ook garanderen dat ons platform ten allen tijde beschikbaar is, zeker nu. Om die garanties te kunnen bieden, werk ik samen met ons operations team en onze development teams rond zaken zoals continuous deployment, automated testing, capacity planning, backup & recovery… In ons DevOps traject kijk ik samen met onze ontwikkelaars en operations mensen hoe de verantwoordelijkheden rond monitoring en servicing het best georganiseerd worden, welke informatie we nodig hebben om proactief te kunnen optreden enzovoort.”

“Levenslang leren is bij Novado geen hol begrip en als CTO is het mijn taak om met elke developer een groei- en opleidingstraject af te stemmen dat de noden van het bedrijf en de individuele interesses van onze mensen zoveel mogelijk met elkaar verzoent.”

Wat vind je zo boeiend aan jouw functie?

“Deze rol is een eind buiten mijn comfortzone en dat zal nog wel een tijdje zo zijn. Ik kom dus regelmatig in nieuwe situaties terecht waar ik niet onmiddellijk kan terugvallen op vroegere ervaring. Dat is sowieso al boeiend. Wat mij het meest motiveert in deze rol is het mee kunnen creëren van een kader waarin we als bedrijf morgen nog beter kunnen doen dan gisteren. Wat ik nu doe is minder hands-on dan vroeger maar heeft meer impact op de hele organisatie.”

Hoe ziet de stack van Novado eruit?

“Onze core stack is .NET gebaseerd. Nieuwe projecten bouwen we op het .NET Core (nu .NET 5) framework in C#. Voor onze frontends gebruiken het Vue.js framework en uiteraard gebruiken we ook zeer frequent SQL Server als database. Voor projecten waar een document database een betere fit is, gebruiken we RavenDB. Technologieën zoals Solr, RabbitMQ en Power BI zetten we in waar nodig.”

Welke belangrijke trends in het IT-landschap volg je zeker op?

“Application deployment en configuration is niet het meest sexy topic maar het is een essentieel onderdeel van onze manier van werken. Decentralized Identity is misschien nog niet voor morgen maar het is in deze privacygevoelige tijden zeker het opvolgen waard. Machine Learning is uiteraard een hot topic maar het is niet altijd makkelijk om door de hype de praktisch toepasbaarheid te vinden. En uiteraard volg ik de evolutie van C# en .NET nog steeds op de voet, oude liefdes vergaan niet zo snel.”

Bram Van Impe, General Manager Novado:

“Novado maakt een sterke groeifase door. Dagelijks bouwen we mee aan de overheden van de toekomst. In deze context is het belangrijk om ook als bedrijf te groeien en de juiste rollen in te vullen binnen de vlakke organisatiestructuur die we nastreven. In dit kader was de aanstelling van Jeffrey als CTO een strategische beslissing. Het laat ons toe om bewuster technische keuzes te maken en gericht in te zetten op de groei van de collega's. Jeffrey is de juiste man op de juiste plaats!”

Ook aan de slag bij ons snel groeiend bedrijf? Neem een kijkje naar onze vacatures!