Linked Open Data in mensentaal uitgelegd

Verschillende datasets aan elkaar knopen waardoor je inzichten kan verwerven die je anders niet zou kunnen verwerven? Dat is wat je met Linked Open Data kan bereiken. We vertellen je alles wat je erover moet weten – in mensentaal.

In mensentaal

Open Data (die niet linked is) is data die vrij toegankelijk is en idealiter gemakkelijk door een computer uitgelezen kan worden, maar waarbij er een intellectuele oefening vereist is om de data te interpreteren en te correleren. Het gaat dus over ‘random datasets’.

Linked Open Data gaat verder dan open data. Bij Linked Open Data wordt de data semantisch gemetadateerd op basis van gestandaardiseerde vocabularies. Met andere woorden: aan de data wordt een gestandaardiseerde betekenis toegevoegd. Resultaat? Verschillende datasets kunnen gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden, de data is gemakkelijker te begrijpen en data hergebruiken wordt een fluitje van een cent.

Vocabularies: voorbeelden

Om bovenstaande te verduidelijken, geven we een aantal voorbeelden van vocabularies die de portabiliteit van gegevens verhogen. Een eerste bekende annotatiemethode is DC (Dublin Core). Het hoofddoel van Dublin Core is om data met een beperkte verzameling attributen te omschrijven zodat datasets beter uitwisselbaar worden. Voorbeelden van die attributen zijn: titel, auteur, onderwerp, beschrijving, format, bron, etc.

Een andere vaak gebruikte vocabulary is FOAF. FOAF is het acroniem van ‘friend of a friend’ en geeft de relatie tussen mensen aan. Heel concreet kom je door de FOAF-annotatie twee dingen te weten: ten eerste dat het gaat om een persoon en, ten tweede, dat er een link is met een andere persoon – je kan met andere woorden sociale netwerken tussen personen blootleggen.

Naast universele standaarden zoals DC en FOAF, bestaan er ook lokale standaarden voor uitwisseling van informatie. Denk maar aan OSLO: een eenduidige standaard gedefinieerd door de informatie Vlaanderen en  V-ICT-OR. OSLO garandeert dat alle data van publieke diensten in Vlaanderen op dezelfde manier geannoteerd zijn. Zo moet de overheid slechts 1 keer informatie opvragen en kan deze over alle diensten heen gebruikt worden. Door die standaard is er bovendien ook meer samenhang tussen datasets en is informatie beter vindbaar en begrijpbaar.

Aan de slag

Nu denk je waarschijnlijk: ‘Allemaal goed en wel, maar hoe begin ik daar in hemelsnaam aan?’ Goed nieuws: Novado kan je helpen met het kiezen van de juiste vocabularies en formaten voor data en het efficiënt beschikbaar maken van die data.

Geef dus gerust een seintje via hello@novado.be als je onze hulp kan gebruiken. Onze data management experts staan alvast voor je klaar.