HR Manager Chloë doet een boekje open over Novado

Bij Novado zijn we trots op ons loyaal team van enthousiaste en getalenteerde medewerkers. In gesprekken krijgen we heel vaak te horen dat ze hier graag werken, om allerlei redenen. Dat doet ons plezier! HR Manager Chloë De Vreese vertelt ons graag wat meer over het personeelsbeleid in ons bedrijf. Ook interessant voor mensen die op zoek zijn naar een job want we zijn op zoek naar versterking!

Dag Chloë, kan je eerst kort het DNA van Novado schetsen? Wat voor type bedrijf is het en hoe willen jullie dat de mensen het zien?

“Novado is de softwarepartner van Vanden Broele. We bouwen software voor overheden en non-profitorganisaties en werken hiervoor nauw samen met ons zusterbedrijf Uitgeverij Vanden Broele, innovatieve kennispartner. Zo bouwen we onder andere aan de Vanden Broele Connect-kennisbibliotheken, waar we ambtenaren ontzorgen in het aanleveren van actuele informatie en wetgeving. En met onze applicatie eGovFlow zetten we in op de digitalisering van dienstverlening aan burgers. Zowel Novado als Vanden Broele zijn no-nonsense, hebben de voetjes op de grond en doen niet mee aan allerlei ‘fancy gedoe’. We hebben een gezamenlijke missie: we willen met onze producten bijdragen aan sterke en klantgerichte overheden. Of om het op een andere manier uit te drukken: met de bril van technologie naar de wereld kijken en deze beter maken. En onze klanten, die dragen we op handen. Gebruikers spelen een centrale rol in ons proces. Zo hebben we, naast een team van straffe developers, ook 2 collega's die gespecialiseerd zijn in UX en design en 2 business analisten die workshops met klanten begeleiden.”

“We staan voor een lerende organisatie, werken agile en zijn georganiseerd in scrumteams. En in deze organisatie zetten we volop in op groeitrajecten en persoonlijke ontwikkeling. Onze medewerkers krijgen allemaal de kans om opleidingen te volgen en zich te verder verdiepen in technische expertises of andere skills. ‘When we take care of our people, our people take care of our business’: zo schreef Simon Sinek onlangs op LinkedIn. En daar staan wij al langer voor. Onze waarde #WeCare betekent dat we echt zorgen voor onze klanten, onze medewerkers en voor elkaar. Dit kan heel breed gaan en hoeft echt niet ‘melig’ te zijn. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen, goeie afspraken maken en rekening houden met elkaar.”

Een goeie en open dialoog is echt typerend voor onze werking. We betrekken de collega's in beslissingen over onze werking en organisatie. Onze deelname aan WerkID, waar Universiteit Gent bouwt aan een innovatief model om de participatie van medewerkers in organisaties digitaal te ondersteunen, is hier een mooi voorbeeld van. We werken samen in een vlakke structuur, werken met rollen en bouwen enkel de hiërarchie in die nodig is om tot beslissingen te komen.”

“Ook niet onbelangrijk is dat er bij Novado een collegiale en familiale sfeer heerst. Op onze jaarlijkse BBQ zijn partners en kindjes altijd van de partij. En na een oplevering van een sprint of afscheid van een stagiair wordt er wel eens van elkaars kookkunsten geproefd. Hele leuke momenten zijn dat altijd!”

Welke skills en capaciteiten zijn voor jou belangrijk bij aanwervingen?

“In het algemeen kijk ik eerst of er een match is met onze kernwaarden. We zoeken mensen die verantwoordelijkheid willen nemen, graag autonoom werken, open zijn, gepassioneerd zijn door hun job en willen groeien en leren. Om goed bij ons te passen heb je dus drive en passie nodig en vind je het belangrijk om de dingen echt goed te doen. Kwaliteit primeert voor ons op kwantiteit. We zoeken ook mensen die onze kernwaarde #WeCare hoog in het vaandel dragen en mee willen zorgen voor onze klanten en hun collega’s.”

Welke skills en capaciteiten zijn belangrijk voor een developer en hoe kan een developer groeien?

“Voor developers kijken we uiteraard naar hun coding skills en dan vooral naar hoe ze hun code schrijven, hoe helder en gestructureerd die is. Daarnaast is een brede kennis van en interesse in onze technologieën belangrijk. Onze tech stack ziet eruit als volgt:

  • .Net (al dan niet Core) & C# voor de backend code, Sql Server en Solr voor data en search.
  • Wat frontend betreft zijn html5/css3 en javascript uiteraard niet weg te denken.
  • Voor SPA's gebruiken we Vue.js en voor de niet-spa toepassingen werken we met Asp.Net MVC+Razor.
  • Onze standaard ontwikkelomgeving bestaat uit Visual Studio (altijd de meest recente versie), Visual Studio Code en Azure Devops voor source control & work planning. Voor de fans hebben we Resharper en Fork.

“Naast naast coding skills en een brede technische basis is het probleemoplossend vermogen ook een belangrijk criterium voor developers. Puur op vlak van interpersoonlijke vaardigheden, zoeken we collega's die graag en goed in een team werken, die graag samenwerken richting een doel en die elkaar helpen waar nodig.”

“Developers kunnen uiteraard ook groeien bij ons. Voor schoolverlaters of minder ervaren starters voorzien we een traject waar ze gecoacht worden door ervaren developers en zo kunnen evolueren naar zelfstandigheid. Meer ervaren collega's kunnen verder doorgroeien naar bepaalde rollen of expertises. We werken met persoonlijke ontwikkelplannen om deze groeitrajecten concreet vorm te geven en we stimuleren iedereen om opleidingen te volgen.”

“In het screenen van nieuwe collega's kijken we vaak ook vanuit rollen en niet enkel functies. Dat wil zeggen dat we afhankelijk van de nood in een bepaald team ook vaak zoeken naar een specifieke match, talent of expertise bij een persoon. Dit maakt dat we ons selectieproces altijd finetunen op basis hiervan.”

Welke soft skills vind jij zeer belangrijk bij de medewerkers van Novado?

“Cruciaal zijn samenwerken en communiceren. In een cultuur van open dialoog, veel autonomie en vrijheid zoek je mensen die hier op een gezonde manier mee kunnen omgaan. We hebben echt niet voor alles een regel of een procedure klaar, en eigenlijk is dat ook niet onze ambitie. We rekenen op gezond verstand en vertrouwen. En dat krijgen we terug. Zo pasten we ons heel snel aan aan de (lockdown-)context van thuiswerken, en willen we ook nu onze medewerkers deze flexbiliteit geven. Tegelijk zorgt dit er wel voor dat er in het team nog beter en meer moet afgesproken worden over hoe er precies samengewerkt wordt. Scrum rituelen als de ‘daily’ of ‘retro’ worden belangrijker om af te stemmen en feedback te geven.”

Wat een werkgever aantrekkelijk maakt, is vaak een combinatie van allerlei factoren. Het is ook iets persoonlijks. Maar als je op zoek bent naar een werkgever waar je kan groeien, meedenken en meewerken aan maatschappelijk relevante producten en dit in een context van vertrouwen en autonomie, dan denk ik dat je beter maar eens een kijkje neemt op onze jobsite!