De digitale ondertekenflow achter officiële aangiftes

Het webloket eGovFlow, dat we samen met zusterbedrijf Uitgeverij Vanden Broele ontwikkelden, liet burgers al langer toe om attesten vanuit hun luie zetel op te vragen. Zelf een aangifte doen als burger was echter tot voor kort niet mogelijk. Pas sinds de ontwikkeling van de online module voor orgaandonatie, kan het webloket ook aangiftes van burgers verwerken. 

UITDAGING: RECHTSGELDIGHEID 

De grote uitdaging daarbij? Aangiftes (denk aan orgaandonatie, adreswijziging, etc.) zijn enkel rechtsgeldig indien die ondertekend zijn door de burger in kwestie. Onze Software Innovators moesten dus op zoek naar een manier om de burger die aangifte digitaal te laten ondertekenen. En laat dat nu net geen sinecure zijn. Gelukkig waren we achter de schermen al een tijdje bezig met het uitbreiden van Verifieer, ons digitaal ondertekenplatform. 

AANPAK: ONDERTEKENDIENST EN DESKTOPAPPLICATIE 

Naast het digitaal ondertekenen bevat Verifieer veel functionaliteit voor de gemeente of een ambtenaar. De burger heeft hier geen behoefte aan, dus hebben we het digitaal ondertekenen losgetrokken in een aparte service. Die Sign Service is nu voor aangiften rechtstreeks aanspreekbaar zonder dat de burger een Verifieer-account nodig heeft.  

Om de Sign Service te gebruiken, hebben gebruikers wel software nodig die hun eID uitleest en dat certificaat gebruikt om digitaal te ondertekenen. Daarom ontwikkelden we de eID Signer Application: een desktopapplicatie die ons in staat stelt om een ondertekensessie op te starten vanuit de browser. Die nieuwe ontwikkelingen geven burgers dus de nodige tools om hun aangifte digitaal te ondertekenen. 

RESULTAAT: GEBRUIKSVRIENDELIJKE FLOW 

Wanneer een burger al dan niet zijn wilsuitdrukking met betrekking tot orgaandonatie heeft aangegeven, stelt het webloket eGovFlow een aangiftedocument op in de huisstijl van de gemeente. De burger kan dat aangiftedocument gemakkelijk digitaal ondertekenen via zijn/haar browser met onze eID Signer Application. Daarna gaat het document door naar de gemeente in kwestie en begint het werk van de ambtenaar. Eenmaal de aangifte volledig verwerkt is door de ambtenaar, worden de documenten opgeslagen en kan de rechtsgeldigheid van het document geverifieerd worden aan de hand van een code.

Wil je de uitdagingen van onze Software Innovators op de voet volgen? Hou Novado in de gaten via LinkedIn.