ReligioPoint: hemels samenwerken

Kort en bondig

ReligioPoint is een platform voor naadloze, overzichtelijke communicatie tussen eredienstbesturen en hun toezichthoudende overheden. Novado maakt notulen en financiële documenten versturen en bijhouden kinderspel.

De challenge

Administratie van eredienstbesturen digitaliseren om papieren rompslomp weg te werken en een transparante, efficiënte samenwerking tussen verschillende actoren mogelijk te maken.

Onze aanpak

Het project ging van start met een kwalitatief marktonderzoek door ons zusterbedrijf Uitgeverij Vanden Broele. Daarin gingen ze bij de diverse actoren na of er een nood was aan een dergelijk platform. Na het marktonderzoek nam Novado het van hen over en startten we een grondig analysetraject. Onze ontwikkelaars staan dicht bij de analyse, dus de specificaties uit de businessanalyse werden onmiddellijk afgetoetst bij het technisch team. Daarna vloog ons team van vijf techneuten tijdens enkele sprints volop in de ontwikkeling. Een glimp van hun gereedschapskist: ASP.NET, C#, SQL, Java, HTML5.

De resultaten

  • Eliminatie van papierbergen, dure inktpatronen, postzegels en overvolle archiefkasten bij 1050 eredienstbesturen en 250 centrale kerkbesturen in 200 gemeenten, 5 provincies en 5 bisdommen
  • ReligioPoint telt al 5200 gebruikers
  • ReligioPoint is de enige manier voor het indienen van budgetten en meerjarenplannen die erkend is door het Agentschap Binnenlands Bestuur
  • De gebruiksvriendelijke interface maakt het platform ook toegankelijk voor gebruikers met geringe digitale skills
ReligioPoint maakt de administratie van eredienstbesturen de hemel op aarde.
Jeffrey, software architect en fervent zinspeler